Celoslovenská súťaž prvej pomoci družstiev dospelých 2018

Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka je  celoslovenská súťaž dobrovoľníkov SČK v poskytovaní laickej prvej pomoci.  Podstatou jej vzniku bola myšlienka lekára MUDr. Vladimíra Harineka o nevyhnutnosti intenzívnej výučby prvej pomoci medzi laikmi.

26. ročník súťaže sa konal tohto roku v Žiline. Územný spolok Orava Dolný Kubín reprezentovalo Družstvo prvej pomoci dospelých z MS SČK Istebné .

Ako si na súťaži  počínalo sa dozviete na tejto adrese:

http://prvapomoc.redcross.sk/aktivity_a_podujatia/celoslovenska_sutaz_memorial_mudr_vladimira_harineka_2018

Istebnianci dokázali, že predlekársku prvú pomoc ovládajú z roka na rok lepšie

http://prvapomoc.redcross.sk/aktivity_a_podujatia/celoslovenska_sutaz_memorial_mudr_vladimira_harineka_2018

Ďalšie články