CP – Koordinátor červeného kríža

Požiadavky na vypracovanie ponuky

v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o verejnom obstarávaní“)

                                                                                     

Originálny dokument vo formáte pdf si môžete stiahnutť tu: Požiadavky na vypracovanie ponuky – Služby „Koordinátor červeného kríža“