Do Slovensko-Poľského projektu sa zapojil aj SČK

V rámci cezhraničnej spolupráce  bol v poľsko slovenskom pohraničí realizovaný zaujímavý projekt „ Wspólnapromocjapogranicza“ – „Spoločná propagácia prihraničnej zóny“.

Do tohto projektu  bolo zapojených 14 obcí,  z toho 5 poľských obcí zo živieckeho vojvodstva . Na slovenskej strane sa do projektu sa zapojil aj MS SČK Zákamenné.
V rámci tohto projektu bol v zimnom období  realizovaný tzv. „Rodinný zájazd“ – „ Rodzinnyrajdsamochodowy“, kedy všetkými 14 pohraničnými obcami prešlo 25 posádok áut – rodiny s deťmi z Poľska, čo predstavovalo viac ako 100 účastníkov. V každej obci pre poľských účastníkov nachystali zaujímavú súťaž. V Zákamennom sa rozhodol Miestny spolok SČK pre tieto rodiny  usporiadať zaujímavú súťaž v prvej pomoci. Každé družstvo ktoré prišlo do Zákamenného tvoril  ocko, mamka a 2 alebo 3 deti.  Do súťaže boli zapojení všetci  členovia rodiny –  jeden súťažil a ostatní členovia rodiny  boli „zranení“ rozmiestnení na stanoviskách. Tak sa z našich poľských priateľov stali „ratownik-wolontariusz“ – „ dobrovoľní záchranári“. 
Súťažnou úlohou súťažiacich  bolo v tričku a čiapke s logom SČK poskytnúť  pomoc človeku v bezvedomí  , ošetriť poranenú ruku, či krvácajúci prst.  Na druhom  a treťom stanovisku figurantov  robili rodinní  príslušníci súťažiaceho. Súťažilo sa na čas, aby sa dali vyhodnotiť najšikovnejší „záchranári“ . 
Táto súťaž veľmi zaujala všetkých 25 rodín z Poľska. Zo všetkých síl sa snažili vykonať úlohy správne a sami si uvedomovali, že  im to môže niekedy v živote pomôcť. Väčšina poľských účastníkov si v Zákamennom aj mimo súťaže vyskúšala masáž srdca, alebo ošetrenie zranenej končatiny.
Odmenou pre  MS SČK v Zákamennom za zvládnutie tejto súťaže s odborno-zábavnou tematikou je získanie časti  finančných prostriedkov z projektu, , z ktorých plánuje  MS SČK  zakúpiť vlastnú figurínu prvej pomoci.

 

 

Do Slovensko-Poľského projektu sa zapojil aj  SČK

Ďalšie články