Finančná pomoc Ukrajine

Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme pomáhali pri poskytovaní a koordinácii pomoci pre ľudí z Ukrajiny, ktorí prichádzajú na Slovensko. Situácia sa neustále vyvíja a podľa toho sa menia aj potreby, ktoré treba zabezpečovať.

Slovenský Červený kríž v súčasnosti s úradmi poskytuje pomoc v blízkosti hraničných priechodov s Ukrajinou – Ubľa, Ulič, Veľké Slemence a Vyšné Nemecké. SČK. Momentálne neplánujeme zasielať materiálnu pomoc priamo na Ukrajinu.

Veľmi si vážime ochotu pomáhať a zároveň prosíme o trpezlivosť pri odpovedaní na vaše požiadavky či otázky s poskytnutou pomocou spojené. Situáciu priebežne mapujeme, rozsah potrebnej pomoci je momentálne len ťažko odhadnuteľný a bude ju treba veľmi dôkladne koordinovať. Priebežne budeme informovať o tom, čo je potrebné.

MOMENTÁLNE JE OBJEM MATERIÁLNEJ POMOCI PREPLNENÝ.
AK CHCETE POMÔCŤ, PRISPEJTE, PROSÍM, FINANČNE.

Ak chcete finančne podporiť aktivity Červeného kríža na pomoc obyvateľom Ukrajiny, môžete tak urobiť:

  • jednoducho a bezpečne darovacou bránou Slovenského Červeného kríža
  • prostredníctvom bankového účtu SČK SK65 0200 0000 0000 0066 5555 (variabilný – symbol 2402),
    číslo právoplatného rozhodnutia  o zápise zbierky do registra zbierok SVS-OVS2-2022/018022
  • priamo cez donorskú stránku    Ukrajinského  červeného kríža

Viac informácií:  https://redcross.darujme.sk/pomahame-ukrajine/

Ďalšie články