Akcia záchranár 01.07.2022

Leto je v plnom prúde a spolu so stúpajúcimi teplotami, stúpa aj počet účastníkov cestnej premávky, presúvajúcich sa na dovolenky, výlety s deťmi, za ochladením k vode… Preto z dôvodu zlepšovania dopravno-bezpečnostnej situácie vykonávali policajti Okresného dopravného inšpektorátu na území Oravy  01.07. 2022 dopravno-preventívnu akciu „Záchranár“. Dopravní policajti uvedenú aktivitu realizovali v súčinnosti s 8 dobrovoľníkmi  Slovenského Červeného kríža, a to na viacerých miestach v rámci celej Oravy Cieľom tejto aktivity bolo  preverenie úrovne vedomostí vodičov z poskytovania prvej pomoci v súvislosti s cestnou premávkou. Na území Oravy, vo všetkých  troch okresoch, bolo preverených 92 vodičov.  Vedomosti z poskytnutia prvej pomoci pri dopravných nehodách sú uspokojivé. V prípade oživovania 67 z nich by vedelo  správne resuscitovať. Vyskytli sa však aj vodiči (6), ktorí si nevedeli spomenúť na číslo, ktorým by kontaktovali  pri dopravnej nehode záchranárov. Boli poučení a veríme, že v život ohrozujúcej situácii nebudú mať  problém nielen poskytnúť prvú pomoc, ale aj kontaktovať profesionálov, zdravotníkov. Aby Vaše dovolenky boli plné len pekných zážitkov bez nehody, jazdite opatrne a ak aj budete svedkom nehody, neváhajte pomôcť, aj neodborná pomoc je lepšia ako žiadna. Pekné leto praje Slovenský Červený kríž Orava.

(autor fotografií Bednárová Jaroslava)