KPK Arteterapia v Dennom centre mesta Dolný Kubín

SČKÚs Orava v spolupráci s Mestom Dolný Kubín, pripravili relaxačné maľovanie pre seniorov z Dolného Kubína a odídencov z Ukrajiny s cieľom integrácie. Témou arteterapie bolo: „Kto som?“ Tvorili sme vlastný erb, čomu predchádzalo sebapoznávanie, prijatie seba ako daru, uvedomenie si vlastnej hodnoty pre seba a svoje okolie.