Bezpečnosť na cestách

Z dôvodu zlepšovania dopravno-bezpečnostnej situácie vykonávali policajti Okresného dopravného inšpektorátu na území Oravy  14.07.2021 dopravno-preventívnu akciu. Dopravní policajti uvedenú aktivitu realizovali v súčinnosti s pracovníkmi Slovenského Červeného kríža, a to na viacerých miestach v rámci celej Oravy.