III. ročník súťaže družstiev prvej pomoci 2016

III. ročník súťaže družstiev prvej pomoci