IV. ročník súťaže družstiev prvej pomoci dospelých

10.6.2017