Kurz prvej pomoci MS SČK Beňadovo

Miestny spolok SČK Beňadovo vznikol zhruba 1960 a mal cca 20 členov prvou predsedníčkou bola Mária Páterková rod. Motýľová. Po jeho dlhšej neaktívnosti, sa manželom Kataríne a Miroslavovi Ondrekovi podarilo obnoviť. Momentálne máme 42 členov, predsedníčkou je Mgr. Katarína Ondreková. 

Máme naplánované veľa akcií ako napríklad: ,,Kurz prvej pomoci pre členky“ ktorý sa konal dňa 15.4.2023  v priestoroch Obecného úradu v Beňadove. Kurz absolvovalo 18 členiek Červeného kríža pod vedením školiteliek Mgr. Emílie Hladekovej a Mgr. Ivety Kurtulíkovej. Školiteľky odborne podali informácie o poskytovaní prvej pomoci, zdôrazňovali dôležitosť poskytnutia prvej pomoci, ktorá je často potrebná  v každodennom živote pri bežných ochoreniach či poraneniach. Otázkami ako správne poskytnúť prvú pomoc nás všetkých aktívne zapájali do danej situácie, v ktorej je potrebné podať prvú pomoc. Po teoretickej časti kurzu nasledovala jeho praktická časť. Všetky členky sa do praktickej časti zapojili, či už ako účastníci, ktorí pomoc potrebujú, alebo ako aktívni poskytovatelia prvej pomoci. Kurz zahŕňal cvičenia prvej pomoci na figurínach ako aj použitie prenosného AED prístroja (defibrilátora), nakoľko sa nám ho podarilo vďaka sponzorom zakúpiť do obce, aby slúžil tým ktorý ho budú potrebovať. Kurz prebehol bez problémov a v priateľskej atmosfére, kde všetky členky získali certifikát o úspešnom absolvovaní.

Autor: Ľudmila Iglarčíková , Denisa Pepuchová