Nákup automatického externého defibrilátora

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom obce Medzibrodie nad Oravou zakúpil život zachraňujúci prístroj – automatický externý defibrilátor.