Neoceniteľná práca MS SČK na Orave pri organizovaní mobilných odberov krvi

14.9.2017