Oceňovanie darcov krvi 14.11.2022

14. novembra 2022 sme ocenili bezpríspevkových darcov krvi. V druhom polroku 2022 bolo ocenených 173 darcov. Bronzovou plaketou prof. MUDr. J. Janskeho bolo ocenených 100 darcov, striebornú plaketu si odnieslo 43 darcov, zlatú 21 a diamantovú plaketu si osobne prevzalo 6 darcov. Počas slávnostného odovzdávania ocenení sme udelili aj 3 Medaily prof. MUDr. J. Kňazovického, za 100 a viac odberov. Odovzdávanie ocenení sa konalo v priestoroch SČK Orava Dolný Kubín. Po príhovore pani riaditeľky PhDr. Zuzany Krškovej a ďakovnej reči pána predsedu Mgr. Pavla Ľorku, sa slova ujali naši hostia, ktorí nám rozpovedali svoje zážitky spojené s darcovstvom, a veru bolo o čom rozprávať.

Po zápise do Knihy cti si darcovia prevzali ocenenie, a pri dobrej kávičke a občerstvení, sme pokračovali v priateľskom rozhovore. Ďakujeme všetkým darcom, že nie sú ľahostajní a dokážu sa podeliť s niečím tak vzácnym ako je krv.

(autor fotografií Mgr. P. Ľorko)