Oceňovanie výnimočných darcov krvi 7.7.2022

Dňa 07.07.2022, zástupcovia SČK ÚzS Orava, ocenili mnohonásobných bezpríspevkových darcov krvi. Za ich prejav ľudskosti im s pokorou odovzdali 3 Diamantové plakety MUDr. J. Janského a 3 Medaily MUDr. J. Kňazovického.
Darcov privítala riaditeľka ÚzS SČK Orava PhDr. Zuzana Kršková a po krátkom príhovore predsedu Územného spolku Orava Mgr. Pavla Ľorku, ktorý vyzdvihol neoceniteľnú hodnotu ľudskej krvi, vyslovili poďakovanie všetkým prítomným za ich humánny čin. Po zápise do „Knihy cti darcov krvi“, darcovia zdieľali svoje životné príbehy a zážitky spojené s darcovstvom.
Všetkým darcom krvi ešte raz veľké VĎAKA.

(autor fotografií Mgr. P. Ľorko)