Pamäťové cvičenia 30.06.2022

„ S radosťou sa rozbehnime , nech náš mozog precvičíme ”

s týmto mottom štartovali seniori Denného centra v Dolnom Kubíne sériu stretnutí s trénerkou pamäte PhDr. Zuzanou Krškovou zo SČK ÚzS Orava Dolný Kubín. Ani májové a júnové horúčavy, na Oravu nezvyklé, nezabránili desiatke seniorov aktívne si precvičiť svoj mozog . Na prvom dvojhodinovom stretnutí v máji sa tematicky zamerali na tvorivosť a kreativitu. Náplňou druhého júnového stretnutia bolo precvičovanie kognitívnych funkcií so zameraním na krátkodobú a dlhodobú pamäť. Na záver stretnutia účastníci skonštatovali : „ Trénujeme ozaj pilne, pamäť slúži neomylne ” . Pre úspešnosť tohto naštartovaného projektu a záujem seniorov sa predstavitelia Denného centra Dolný Kubín a SČK ÚzS Orava Dolný Kubín dohodli na jeho pokračovaní s periodicitou stretávania raz do mesiaca.

(autor fotografií SČK Orava)