Školenie dobrovoľníkov 8.7.2022

Na Orave sa školili dobrovoľníci SČK na nadnárodnej úrovni.

Anastasia, Zoe a Sanna to sú mená školiteliek Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC), ktoré 08.07.2022 školili desiatku dobrovoľníkov SČK na Orave, v Kline. Počas piatkového popoludnia si účastníčky so školiteľmi vymenili informácie o komunitnej práci a spolupráci. V rámci školenia zažili situácie, ktoré ich utvrdili v tom, aké je dôležité v rámci dobrovoľníckej práce v SČK rešpektovať rovnosť príležitostí , ochranu a začlenenie všetkých ľudí. V rámci úvodu do psychologickej prvej pomoci ( PFA ) sa dozvedeli, čo je PFA? kto potrebuje PFA? kedy sa poskytuje PFA? ako sa poskytuje PFA? Následne si precvičili zručnosti PFA. Nakoniec sa dozvedeli stratégie starostlivosti o seba. Ďakujeme tlmočníčke Katke za vynikajúci prínos k priebehu školenia a pochopeniu jeho obsahu.

(autor fotografií Mgr. P. Ľorko)