Slovenský červený kríž ocenil darcov krvi 2016

Slovenský červený kríž ocenil darcov krvi 2016