Zasadnutie Územnej a Kontrolnej rady SČK Orava 15.11.2022

V utorok 15.11.2022  sa stretli členovia Územnej rady a Kontrolnej rady nášho Územného spolku, aby prejednali a rozhodli o zásadných otázkach týkajúcich sa činnosti a hospodárenia územného spolku v roku 2023. Na programe bol nielen plán činnosti a rozpočet, ale aj iné témy, ktoré ovplyvňujú naše aktivity a smerovanie v ďalšom období. Na stretnutie sa s nami prišla rozlúčiť naša dlhoročná kolegyňa, bývalá členka Územnej rady, lektorka, skvelý človek s veľkým srdcom MUDr. Adriana Rašková, ktorá už v tomto volebnom období nekandidovala za členku do Územnej rady. Aj touto cestou jej čo najsrdečnejšie ďakujeme za spoločne strávené roky, podporu, pomoc, rozvahu a múdrosť, rady, povzbudenie a hlavne za človečinu, ktorú do svojej  práce pre SČK, pre nás, pre ľudí, vnášala.

(autor fotografií Mgr. P. Ľorko)