Ukážka prvej pomoci SČK MS Beňadovo

Ďalšia zaujímavá akcia Miestneho spolku červeného kríža Beňadovo sa konala 23.5.2023 v priestoroch obecného úradu. Prezentácia bola určená pre žiakov prvého a druhého stupňa základnej školy. Žiaci sa dozvedeli čo je to Červený kríž ako vznikol, čo je jeho úlohou, čo organizuje, ďalej sa dozvedeli o darovaní krvi a jej histórii.

Žiačky, ktoré sú taktiež členkami MSČK Ema Ondreková (9.A.) a Lea Pepuchová (6.A) veľmi zaujímavo ukázali ako poskytnúť základnú prvú pomoc v situáciach v ktorých sa môže ocitnúť každý z nás za čo im patrí pochvala. Každý žiak si vyskúšal na figurínach KPR (kardiopulmunálna resuscitácia) taktiež ako poskytnúť prvú pomoc pri krvácaní,  žiaci boli oboznámený o používaní AED prístroja ktorý je sprístupnený na budove obecného úradu. (Autor: Katarína Ondreková)