VI. Územný snem SČK Územného spolku Orava

Video zo dňa 17.5.2017