Z činnosti SČK uzemneho spolku Orava Dolný Kubín

Z činnosti SČK uzemneho spolku Orava Dolný Kubín (v rokoch 2010 – 2012)