Zhromaždenie členov MS SČK Istebné

MS SČK Istebné bilancoval