ZŠ Liesek 11.01.2023

Po prázdninovom oddychu, pokračujeme v školení prvej pomoci. Začali sme za hranicami okresu na hornej Orave. 11.01.2023 sme navštívili ZŠ Liesek. Veľmi nás potešilo, že na škole funguje zdravotnícky krúžok, žiaci boli pripravení, plní vedomostí spolu sme tak mohli viac času stráviť praktickými cvičeniami. Veľké ĎAKUJEME patrí zodpovedným pedagógom, ktorí sa venujú žiakom a vedú ich k zodpovednosti za zdravie a ochranu ľudského života.

Zdroj: https://zsliesek.edupage.org/album/