Krízový manažment

Humanitárna pomoc je prostriedkom, ktorým zmierňujeme utrpenie a následky katastrof či prírodných nešťastí. Tie prichádzajú nečakane a formu si nevyberajú: povodne, požiare, zemetrasenia, víchrice, prívalové vlny. Vtedy zmierňujeme utrpenie doma i vo svete. Vyhlasujeme finančné verejné zbierky, poskytujeme prvú pomoc, psychologickú podporu, jedlo, odev. Pretože ako hovorí životná múdrosť: „Život sa meria podľa toho, koľkým sme pomohli, a nie podľa toho, koľkých sme obišli.“

Rok 2004 bol v oblasti krízového manažmentu a pripravenosti na mimoriadne situácie i v zmierňovaní následkov prírodných katastrof pre SČK náročný, ale úspešný. Úspech zaznamenal v oblasti plánovaných cvičení a tréningov s profesionálnymi zamestnancami a dobrovoľníkmi, ako aj pri reálnom zmierňovaní utrpenia občanov Slovenska po prírodných katastrofách a poskytovaní humanitárnej pomoci v zahraničí. Medzi najvýznamnejšie aktivity krízového manažmentu 2004 SČK patrili:

  • účasť na humanitárnej pomoci Iránskej islamskej republike postihnutej zemetrasením v meste Bam
  • účasť tímu zloženého z dobrovoľníkov šiestich humanitárnych jednotiek SČK (ďalej len HJ SČK) pri zabezpečovaní úspešného priebehu Medzinárodného katolíckeho dňa v Mariazelli
  • poskytnutie pomoci obyvateľom východného Slovenska, postihnutým rozsiahlymi povodňami v mesiaci júl a august
  • cvičenie HJ SČK v Jasove
  • poskytnutie humanitárnej pomoci ukrajinskému obyvateľstvu v spolupráci s Ukrajinským Červeným krížom
  • pomoc krajinám juhovýchodnej Ázie, ktoré 26. decembra 2004 zasiahlo podmorské zemetrasenie s následnými prílivovými vlnami cunami.