Kto sme

Slovenský Červený kríž je jediná, vládou Slovenskej republiky dňa 8. 12. 1992 uznaná národná spoločnosť Červeného kríža, pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky podľa Ženevských dohovorov, ich dodatkových protokolov a zákona č. 460/2007 Z. z. Ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy pôsobí v humanitárnej oblasti a plní úlohy ustanovené medzinárodnými zmluvami a týmto zákonom.

Slovenský Červený kríž je súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Je členom Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca a pôsobí v súlade so základnými princípmi Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Štatútom Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, smernicami a ďalšími dokumentmi prijatými Medzinárodným hnutím Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

 

Prvá pomoc a kurzy
Vzácny je každý život a neraz ide o sekundy, keď ho treba zachrániť. Každý by mal preto podľa svojich schopností vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch či náhlych stavoch, zareagovať v nebezpečenstve alebo pri nehodách. Ovládať teóriu, ale mať aj praktické zručnosti, poznať základné životné funkcie a správne pomôcť. Záleží na každom jedincovi, koľko ľudských životov sa podarí zachrániť.

 

Darovanie krvi
Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v každom z nás. Vaše rozhodnutie darovať krv môže rozhodnúť aj o osude iného človeka a zachrániť mu život. Sme tu pre vás, aby sme váš šľachetný čin pomohli uskutočniť.

 

Sociálne služby
Pozornosť našich sociálnych aktivít je sústredená na konkrétneho človeka. Pomáhame mu všade tam, kde je to nevyhnutné, snažíme sa skvalitniť život každého, riešime individuálne potreby človeka, skupiny alebo komunity. Tým, ktorí si nevedia alebo nedokážu pomôcť sami, zabezpečíme opatrovateľku, asistenčné služby v nemocnici, sociálny taxík alebo ubytovanie pre seniorov. Kto by mal pomôcť človeku, ak nie opäť len človek.

 

Pátracia služba
Pátracia služba Slovenského Červeného kríža získava informácie, ktoré pomáhajú objasniť osudy nezvestných ľudí, alebo tých, ktorí stratili kontakty so svojimi príbuznými pre prírodné katastrofy, vojny či iné nešťastia. Pátra po hroboch dedov, otcov, bratov a iných blízkych, ktorí zahynuli najmä v druhej svetovej vojne, pomáha pri hľadaní dokumentácie o väznení v koncentračných či zajateckých táboroch a na nútených prácach. Vyhľadá osoby a pripraví stretnutie príbuzných aj po desaťročiach. Zmierňovať utrpenie a spájať blízkych sa dá rôzne. My to robíme i takto.

 

Mládež SČK
Si mladý a chceš byť užitočný? Chceš pracovať s rovesníkmi, niečo sa naučiť a niečo odovzdať ďalej? Máš dobré srdiečko a chceš pomáhať? A zaujímajú ťa aktivity SČK? Tak si klikni na Mládež SČK a dozvieš sa viac 🙂