Deň Brezovca

22.07.2024 Ukážky prvej pomoci pre deti a ich rodičov.

https://www.facebook.com/televiziadk/videos/1529899067608347