Medzinárodný deň žien

Ďakovný list za za obetavú prácu si z rúk pána primátora prevzala aj zástupkyňa ÚzS SČK Orava Mgr. Draganovská Lenka.

https://www.facebook.com/televiziadk/videos/947578230369576