Pomoc pre ľudí s poruchou príjmu potravy

Od 01. januára 2024 MS SČK Dolný Kubín, otvára Centrum pre ľudí s poruchou príjmu potravy. Pomoc tu nájdu všetci ľudia, ktorých trápi toto zákerné ochorenie, ale aj ich rodinní príslušníci a priatelia, ktorým nie je ľahostajný osud ich blízkych. Spolupracujeme so psychológmi, psychiatrami, výživovými poradcami… Robíme individuálne poradenstvo, ale aj skupinové sedenia zamerané na edukáciu, relaxáciu a sociálne začlenenie.

https://www.facebook.com/televiziadk/videos/3185727588397204