Psychologická prvá pomoc pre ľudí s poruchou príjmu potravy

Rozhovor s peer konzultantkou SČK ÚzS Orava – Dolný Kubín

https://www.facebook.com/televiziadk/videos/1087974852203397