Svetový deň Červeného kríža

MS SČK Dolný Kubín 16. máj 2023

https://www.facebook.com/televiziadk/videos/157284397118606