TVDK Oceňovanie viacnásobných darcov krvi 7.7. 2022

https://youtu.be/16r0efZgE8c