Naše priority

Zabezpečiť dostatok bezpečnej krvi, tým čo ju nevyhnutne potrebujú.

Popularizovať, vychovávať a získavať darcov krvi.

14. jún  – Svetový deň darcov krvi , oceňovať viacnásobných darcov krvi.

Dostatok bezpečnej krvi – bezpečných darcov získavajú Miestne spolky S Č K na Orave Spolupracujeme  s Národnou transfúznou službou , pracoviskom M a r t i n, HTO Dolný Kubín a HTO Trstená./ krvnou bankou/.

Mládež oslovujeme prostredníctvom kampaní  – Valentínska kvapka krvi, Študentská kvapka krvi.