Oceňovanie darcov krvi v Dolnom Kubíne

Slovenský Červený kríž oceňuje za bezpríspevkové darovanie krvi podľa počtu odberov plaketou profesora MUDr. Jána Janského a medailou profesora MUDr. Jána Kňazovického za mnohonásobné darovanie krvi.
Bronzová plaketa – ženy 10 odberov, muži 10 odberov
Strieborná plaketa – ženy 20 odberov, muži 20 odberov
Zlatá plaketa –  ženy 30 odberov, muži 40 odberov
Diamantová plaketa – ženy 60 odberov, muži 80 odberov
Medaila Dr. Jana Kňazovického – ženy 80 odberov, muži 100 odberov

Pamätná plaketa doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc. – za rozvoj darcovstva krvi

 

Termíny oceňovania darcov krvi 2019

Milí darcovia,
 
v dňoch 16.júna 2019 a 25.novembra 2019  budeme oceňovať viacnásobných  bezpríspevkových darcov krvi  plaketami prof. Jana Janského a medailami prof. MUDr. Jána Kňazovického. Oceňovanie zlatých a  diamantových  darcov  plaketami prof. Jana Janského a darcov ocenených medailou MUDr. Kňazovického sa tradične koná  s pohostením.

Svoju účasť, prípadne neúčasť, potvrďte, prosím,  mailom (dolnykubin@redcross.sk) prípadne telefonicky ( 0903 558 920)

Ak potrebujete plaketu skôr, ako sú uvedené termíny,  je potrebné osobne kontaktovať  SČK Územný spolok Orava, ul. J.Ťatliaka 2051/8, 026 01 Dolný Kubín
 
 
Ďakujeme, že zachraňujete ľudské životy!