Organizačná štruktúra

Predseda  SČK Územného spolku Orava Dolný Kubín:
Mgr. Pavol Ľorko (Žaškov)

Podpredseda SČK Územného spolku Orava Dolný Kubín:
Mgr. Marta Peňáková (Klin)

Riaditeľka SČK Územného spolku Orava Dolný Kubín:
PhDr. Zuzana Kršková (Dolný Kubín)

Členovia Územnej rady SČK Územného spolku Orava Dolný Kubín:

 • Ing. Július Dulík (Lokca)
 • Ľubica Dubnicayová (Dolný Kubín)
 • Mgr. Martin Gočala (Veličná)
 • Mgr. Emília Hládeková (Breza)
 • Mgr. Blanka Javoreková (Dolný Kubín)
 • Ing. Marcela Kotúľová (Vyšný Kubín)
 • MUDr. Danuše Litváková (Oravský Biely Potok)
 • Bc. Monika Lucká (Trstená)
 • Mgr. Pavol Ľorko (Žaškov)
 • MUDr. František Mičáň (Vyšný Kubín)
 • Ing. Vladimír Mrekaj  ( Bobrov )
 • Ing. Tatiana Nesvadbová (Dolný Kubín)
 • Mgr. Marta Peňáková (Klin)
 • Mgr. Veronika Polťáková (Zákamenné)
 • MUDr. Adriana Rašková (Tvrdošín Medvedzie)

Členovia Kontrolnej rady územného spolku SČK Dolný Kubín:
Ing. Anna Jadroňová (Lokca)
Ing. Eva Lišková (Podbieľ)
Ing. Eva Mancová (Dolný Kubín)

0