PÁTRACIA SLUŽBA

V súvislosti so situáciou na Ukrajine  a s prílivom  občanov , ohrozených vojenským konfliktom,  vám dávame do pozornosti, že jednou z úloh, ktoré plní SČK je PÁTRACIA SLUŽBA. 

Činnosť Pátracej služby Slovenského Červeného kríža (PS SČK) vyplýva zo Ženevských dohovorov, ich Dodatkových protokolov z roku 1949 a 1954, príslušných medzinárodných pravidiel daných Medzinárodným výborom Červeného kríža a Červeného polmesiaca a zákona č. 84/1994 Z. z. Pátracia služba Červeného kríža sa snaží rozvíjať pôvodnú myšlienku zmiernenia alebo odstránenia psychického utrpenia ľudí, ktorí v dôsledku vojnových udalostí, medzinárodných a vnútorných konfliktov, prírodných alebo priemyselných katastrof, sociálnych dôvodov, stratili kontakt so svojimi najbližšími.

Riešenie žiadostí o pátranie, prebieha v spolupráci s pátracími službami jednotlivých národných spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca a zároveň v spolupráci s rôznymi inštitúciami Slovenskej republiky.

Viac informácií  získate na  adrese: https://redcross.sk/patracia-sluzba/

Pátracia služba – Slovenský Červený kríž Pátracia služba Činnosť Pátracej služby Slovenského Červeného kríža (PS SČK) vyplýva zo Ženevských dohovorov, ich Dodatkových protokolov z roku 1949 a 1954, príslušných medzinárodných pravidiel daných Medzinárodným výborom Červeného kríža a Červeného polmesiaca a zákona č. 84/1994 Z. z.. redcross.sk

Žiadosť o začatie pátrania v zahraničí je  k dispozícii u pracovníka Pátracej služby  na adrese : SČK Územný spolok Orava , J.Ťatliaka 2051/8, 02601 Dolný Kubín každú stredu od 14:00 do 16:00 hod

 Prosím, šírte túto informáciu vo svojom okolí a hlavne tam, kde viete, že sú ubytovaní občania Ukrajiny. 

Ďakujeme za spoluprácu. 

Ďalšie články