Podporte nás percentami z dane

V roku 2021 sme sa aj vďaka Vám mohli úspešne zapojiť do boja s koronavírusom COVID 19, zabezpečili  sme vzdelávacie a školiace aktivity v oblasti prvej pomoci ,  pre MS SČK Istebné sme zakúpili  trenažér  AED a podporili sme rehabilitačné aktivity klientov v CSS Orava Tvrdošín. Veríme, že sa nám podarí s vašou pomocou aj tento rok podporiť aktivity v oblasti prvej pomoci,  darcovsta  krvi a  zdravotnej výchovy

AKO DAROVAŤ 2 %  ?

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali v r. 2021 aspoň 40 hodín ako dobrovoľník,  v roku 2022 máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2022– Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2022– Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

POTREBNÉ ÚDAJE:

Obchodné meno ( Názov) : Slovenský červený kríž, Územný spolok Orava

IČO: 00416061

Sídlo:  J. Ťatliaka 2051/8, 026 01  Dolný Kubín
Právna forma: Slovenský Červený kríž

Ďakujeme.

Súbory na stiahnutie

Ďalšie články