Pomoc Morave po prírodnej katastrofe

SČK reagoval na situáciu v ČR po prírodnej katastrofe, ktorá sa udiala na Morave.

Sme si vedomí veľkej solidarity ostatných, avšak vás chcem poprosiť, aby ste  neorganizovali zbierky šatstva, hračiek a iných vecí. Tento druh zbierok nie je nevyhnutný a potrebný. Domy, ktoré nebudú zbúrané, potrebujú zasklenie okien, plachty na strechy na dočasné zakrytie a podobne. Ak chce ktokoľvek prispieť finančne, zverejňujeme  číslo účtu  Českého červeného kríža,  kde je možné prispieť.

Ďalšie informácie o poskytnutej pomoci a ďalších spôsoboch, ako ju môžete poskytnúť, nájdete v https://www.cervenykriz.eu/aktuality/cervnove-tornado-v-cr.
Údaje o platbe zo zahraničia zo Slovenska:
Číslo účtu príjemcu (IBAN): CZ14 2700 0000 0000 0033 3999
Meno príjemcu: Český Červený kríž.

Ďalšie články