Pomoc rodinám, ktoré sa starajú o osoby s demenciou

Poradenstvo a pomoc rodinám, ktoré sa starajú o osoby s demenciou.

Demencia je choroba, ktorá prináša so sebou potrebu pomoci inej osoby, okolia, komunity aj celej spoločnosti. Jej najčastejšie vyskytujúcou sa formou je Alzheimerova choroba. Starostlivosť o človeka s touto chorobou je náročná a vyčerpávajúca. Aby mohla rodina účinne pomôcť, musí mať dostatočné informácie o všetkom, čo sa týka samotného ochorenia a následnej starostlivosti.

Poradenstvo a pomoc rodinám, ktoré sa starajú  o osoby s demenciou poskytujú  certifikovaní odborníci každý pondelok od 10:00 do 12:00 hodiny.

Ak máte záujem o tento typ poradenstva, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu či telefonicky v sekcii Kontakty.

späť