Poradenstvo v oblasti prevencie demencií

Demencia ja na výraznom vzostupe a preniká do epidemických dimenzií. Výskyt včasnej demencie (demencia pred 65 rokom) ako aj stareckej demencie (od 65 rokov nahor) sa každých päť rokov zdvojnásobuje. Predpokladá sa, že do roku 2050 bude v globálnom merítku ochorením trpieť asi 135 miliónov ľudí.  

Najčastejšie vyskytujúcou sa demenciou je Demencia alzheimerovho typu (DAT) – Alzheimerova choroba.  Ako pri všetkých ochoreniach, aj pri DAT je najdôležitejšia prevencia. Rovnako prvé príznaky neurologických ochorení, ako je Alzheimerova choroba, sa nemusia liečiť výhradne liekmi. Vedci hovoria, že rovnaké výsledky je možné dosiahnuť aj pravidelnou účasťou na terapeutických programoch, ktoré sú kombináciou cvičení a odborného poradenstva.

Poradenstvo v oblasti prevencie demencií poskytnú pre vás certifikovaní odborníci skupinovou, po dohode aj  individuálnou formou každý pondelok od 10:00 do 12:00 hodiny.

Ak máte záujem o tento typ poradenstva, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu či telefonicky v sekcii Kontakty.

späť