Prezentácia prvej pomoci s ukážkami a praktickými nácvikmi

Ponúkame vám ukážky a praktický nácvik poskytovania prvej pomoci v modelových situáciách, s ktorými sa môžeme bežne stretnúť, lebo  práve od správneho a rýchleho poskytnutia prvej pomoci často závisí zdravie alebo život človeka.
Ukážky a modelové situácie vieme prispôsobiť  vašim požiadavkám, cieľovej skupine  a prostrediu v ktorom bude prezentácia realizovaná.
Cieľová skupina:
  • žiaci  a študenti MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ
  • zamestnanci
  • občania miest a obcí
  • školy, firmy a organizácie
Ak máte záujem o ukážky prvej pomoci, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu či telefonicky v sekcii Kontakty.

späť