Rok 2020 v číslach

Činnosť a aktivity Územného spolku Orava boli v roku 2020 poznamenané pandémiou koronavírusu COVID 19 a dvoma etapami, počas ktorých bol vyhlásený núdzový stav a prijaté opatrenia proti šíreniu koronavírusu COVID 19. Našu činnosť poznamenal nielen zákaz vychádzania a rôzne obmedzenia, ale aj skutočnosť, že od 15. novembra bolo zakázané   zhromažďovanie sa viac ako šiestich ľudí okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti. Tento režim obmedzil činnosti, na ktoré sa zameriavame.  Priniesol však aj nové aktivity, ktoré súviseli s poskytovaním našich služieb členmi a dobrovoľníkmi SČK v rámci preventívnych opatrení proti COVID 19.   

Stručný prehľad o dosiahnutých výsledkoch v najdôležitejších oblastiach našej práce  prinášame v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Ďalšie články