Slovenský Červený kríž ponúka 226 hodinový kurz pre získanie odbornej spôsobilosti k výkonu opatrovateľskej služby s platnosťou v SR a zahraničí.

 226 hodinový  kurz  pre získanie odbornej spôsobilosti k výkonu opatrovateľskej služby s platnosťou v SR a zahraničí plánujeme začať v júni 2021. Kurz  realizujeme  v súlade s opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR.

Rozsah kurzu :
Teoretická výučba  – 105 hodín
Praktická výučba    –  43 hodín
Odborná stáž          –  prax 72 hodín – priamo na zazmluvnenom odbornom pracovisku

Teoretické a praktické skúšky – 6 hodín

Kurz je akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

Prihlásiť sa môžete osobne, mailom, alebo telefonicky.

Kontakt:

SČK ÚzS Orava,ul. J. Ťatliaka 2051/8  , 02601 Dolný Kubín

Tel.:043/ 5862023   

mobil: 0903 558 920   

e-mail:        dolnykubin@redcross.sk

Ďalšie články