Sociálne činnosti

SČK Územný spolok Orava Dolný Kubín poskytuje obyvateľom sociálne služby, a to najmä:

  • poskytnutie materiálnej pomoci formou ošatenia, potravín, drogistického tovaru v rámci realizácie kampaní a zbierok
  • rekondičné letné tábory pre zdravotne oslabené deti 
  • tábory pre  deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.
  • letné tábory pre deti so zameraním na poskytovanie prvej pomoci.