Stretnutie predsedov MS SČK 2018

STRETNUTIE PREDSEDOV MIESTNYCH SPOLKOV SČK

18.01.2018 sa v zasadačke SČK Územného spolku Orava stretli na pracovnom jednaní predsedovia miestnych spolkov SČK   z celej Oravy.

Obsahom jednania boli aktuálne informácie a úlohy z oblasti spolkovej činnosti , termínovník kľúčových aktivít  SČK v r. 2018,  príprava Zhromaždení členov MS S Č K v roku 2018, darcovstvo krvi na Orave v r. 2018  , osobitne  celoslovenská kampaň Valentínska kvapka krvi 2018 , vzdelávacie aktivity / prvá pomoc, kurz opatrovania, kurz opatrovania detí / , Dni pamäti 2018  a Finančná zbierka Ľudia ľuďom.  V diskusii zazneli príspevky zamerané na  novelizované Stanovy SČK,  uplatňovanie   7. princípov SČK v činnosti miestnych spolkov, 2% z dane . Účastníkov zaujala aj informácia o pripravovanom projekte so spoločnosťou Colgate, s.r.o  Rozosmejme Slovensko – každý si zaslúži šancu na krásny úsmev. Vypočuli si tiež informáciu  o pripravovanom projekte a  spolupráci s MZV pri dobrovoľníckej práci v zahraničí.  Pre tých, ktorí sa  zaujímajú o prvú pomoc  boli odporučené novopublikované  knihy  V. Dobiáša z oblasti PP.

Stretnutiepredsedov MS SČK

Ďalšie články