Študentská kvapka krvi – 18.10.- 19.11.2021

Podaj mi ruku, chcem mať kontakt so životom – slogan tohtoročnej Študentskej kvapky krvi chce pripomenúť, že každý, kto daruje krv, výrazne mení a zlepšuje život druhého človeka.  Pridajte sa aj vy  k tohtoročnej kampani a darujte krv!

Slovenský Červený kríž otvára 27. ročník  celoslovenskej kampane na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi. Študentská kvapka krvi začína 18. októbra a končí 19. novembra 2021. Študentská kvapka krvi prebieha v čase, keď sa kvôli pandémii COVID-19 opäť sprísňujú opatrenia v celej krajine. V tejto situácii sú však pravidelní darcovia krvi ešte dôležitejší. Krv je  stále možné darovať na odberových pracoviskách Národnej transfúznej služby SR a na hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc.

 V Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou L.N. Jégeho v Dolnom Kubíne  je  potrebné objednať sa na odber elektronickou formou  cez web stránku nemocnice, alebo na www.objednatvysetrenie.sk.

Hornooravskej  nemocnici s poliklinikou v Trstenej  z dôvodu zaistenia bezpečnosti a prevencie akumulácie väčšieho počtu darcov krvi sa odoberá  krv od darcov na telefonické predvolanie . Pri telefonickom dohovore v závislosti od aktuálnej potreby  krvnej skupiny sa vzájomne dohodne  dátum a čas darovania. Telefonický kontakt na transfúzne oddelenie – 043 5307 271

Ďalšie články