Tlačová správa

14. jún 2021 – Svetový deň darcov krvi

Bratislava, 10. jún 2021 – Každý z nás sme súčasťou jedného celku – jedného sveta. Keď potrebujeme povzbudiť či podporiť, obraciame sa väčšinou na svojich najbližších. Niekedy sme však odkázaní na pomoc a ochotu úplne neznámych ľudí. Tak to je aj v prípade darovania krvi. Milióny ľudských životov vo svete závisia od anonymných dobrodincov – dobrovoľných darcov krvi.

Daruj krv, nech bije srdce sveta. Takto by sa dal preložiť anglický slogan tohtoročného Svetového dňa darcov krvi. „Uplynulý náročný rok celému svetu ukázal, ako veľmi sme navzájom prepojení. Chceme poďakovať darcom krvi na Slovensku aj vo svete, že aj počas tohto neľahkého obdobia mysleli na tých, ktorí sú odkázaní na ich dobrú vôľu. Dobrú vôľu a rozhodnutie darovať časť seba niekomu inému. Ich nezištný postoj dáva nádej tomuto svetu a ďalším generáciám“, hovorí Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 2005 vyhlásila 14. jún za Svetový deň darcov krvi. Každoročne ho okrem WHO koordinujú aj Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Medzinárodná federácia krvi a Medzinárodná spoločnosť pre transfúziu krvi. Jeho snahou je upriamovať povedomie verejnosti na každodenných hrdinov a tiež na neustálu potrebu pravidelného a bezplatného darcovstva krvi vo svete. Tento rok je hostiteľom celosvetových osláv Svetového dňa darcov krvi Taliansko a hlavný kultúrny program bude prebiehať v Ríme.

Tohtoročná kampaň venuje pozornosť najmä úlohe mladých ľudí pri zabezpečovaní sebestačnosti v zásobovaní krvou v rámci jednotlivých krajín. V mnohých z nich práve mladí ľudia organizujú aktivity a iniciatívy s cieľom získavať zo svojich radov nových pravidelných darcov krvi. „Pocit solidarity je veľmi blízky i nám, mladým v Slovenskom Červenom kríži. Organizujeme mobilné odbery na našich školách, sprevádzame našich kamarátov a súrodencov na ich prvých odberoch krvi a dodávame im tak odvahu robiť dobré skutky,“ dodáva Matej Gocník z Mládeže SČK.

Vzhľadom na zlepšenú epidemickú situáciu Národná transfúzna služba SR (NTS SR) začiatkom júna opäť spustila mobilné odbery. Kancelária prezidenta SR v spolupráci s NTS SR organizuje 11. júna 2021 v Prezidentskom paláci mobilný odber krvi otvorený i pre verejnosť.

Najnovšie usmernenia hlavného odborníka pre transfúziológiu s usmernením pre darcov krvi nájdete na https://redcross.sk/korona/darovaniekrvipocasepidemiecovid19/

Ďalšie články