Tlačová správa

14. jún 2022 – Svetový deň darcov krvi

Bratislava, 13. jún 2022 – Darovanie krvi je prejavom solidarity

Zdravotníci na celom svete každodenne zachraňujú životy a zdravie pacientov. Ich práca a úsilie však úzko súvisia s dostatočnými zásobami krvi. Svetový deň darcov krvi každoročne upriamuje pozornosť širokej verejnosti na bezpríspevkových darcov krvi, ktorých nezištne darovaná krv vracia nádej a život miliónom ľudí. Vyzdvihuje ich neoceniteľný prínos a zároveň pripomína potrebu kontinuálneho zabezpečovania krvi a budovania udržateľných národných systémov založených na bezpríspevkových darcoch krvi.

„Pandemické obdobie obmedzilo naše osobné stretnutia s mnohonásobnými darcami krvi, či už priamo na odberoch krvi, alebo počas slávnostných oceňovaní ich ľudskosti. Je to pre nás vždy česť stráviť čas v spoločnosti pozitívne naladených ľudí a príležitosť osobne im poďakovať za ich nezištný postoj a solidaritu voči druhým. Počas minulého roka sme na diaľku ocenili približne 10-tisíc darcov krvi Jánskeho plaketami alebo Medailou prof. MUDr. Jána Kňazovického. Veríme však, že sa opäť budeme môcť vrátiť k skutočným stretnutiam,“ hovorí Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.

Darovanie krvi je prejavom solidarity. Slovenský Červený kríž spolu so svojimi zamestnancami, dobrovoľníkmi a miestnymi spolkami každoročne pripravujú každoročne celoslovenské aj lokálne kampane zamerané na získavanie prvodarcov a pravidelných darcov krvi a pravidelne organizujú mobilné odbery krvi v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúziologickými oddeleniami slovenských nemocníc.

Ďalšie články