Valentínska kvapka krvi na Orave ukončila svoj 26. ročník

Valentínska kvapka krvi ukončila svoj 26. ročník. Slovenský Červený kríž pripomenul verejnosti stále aktuálnu tému darovania krvi. Počas piatich týždňov aj napriek prísnejším podmienkam na Orave  krv darovalo viac ako 534 ľudí.

Tento ročník sa nevyhol témam ako lockdown, sprísnené protiepidemiologické opatrenia, či obavy o vlastné zdravie. Každá z týchto tém má priamy vplyv na zásoby krvi, preto tohtoročná kampaň upozorňovala verejnosť aj na túto skutočnosť. Konečné čísla ukazujú, že ľudia napriek pandémii nezostali ľahostajní voči tým, ktorí sú na darovanú krv odkázaní. Počas kampane prišlo na odberové miesta  Hematologicko-transfúziologické oddelenia (HTO) Hornooravskej NSP v Trstenej a Dolnooravskej  NsP L.N. Jégeho v Dolnom Kubíne 590  ľudí. Krv nakoniec darovalo 534 ľudí. Medzi nimi boli aj takí, ktorí krv darovali prvýkrát. Bolo ich 45. Ďakujeme všetkým  darcom krvi, ktorí si našli čas a odvahu a aj v tomto Covidovom období odovzdali „ dar života“ . Pomohli takto  iným zachrániť  život, alebo zlepšiť jeho kvalitu.

Slovenský Červený kríž , Územný spolok Orava ďakuje za spoluprácu na kampani  aj všetkým profesionálnym zamestnancom  odberových miest HTO. V Dolnom Kubíne tímu, ktorí pracuje pod vedením  MUDr. Aurélie Fedorovej a v Trstenej  kolektívu, ktorý vedie MUDr. Marta Bírasová.  Dennodenne nás presviedčajú nielen  o svojej odbornosti, ale aj o ľudskosti a citlivom, empatickom prístupe k darcom krvi.  Ďakujeme.

Ďalšie články