Zabezpečovanie predlekárskej prvej pomoci

Prvá predlekárska pomoc je súborom základných zdravotníckych opatrení a úkonov na záchranu života osôb a na zníženie stupňa poškodenia ich zdravia. Jej včasnosť a kvalita vytvára podmienky pre účinnosť ďalších zdravotníckych etáp. Vykonáva sa bez omeškania v období do príchodu odbornej zdravotnej záchrannej služby.

Objednajte si  u nás predlekársku prvú pomoc poskytovanú formou asistenčnej služby a budete  s nami v bezpečí. V našom teame sú zdravotnícki pracovníci – diplomované zdravotné sestry, diplomovaní zdravotnícki záchranári, ako aj odborníci na prvú pomoc  s platnými kurzami prvej pomoci a s dlhoročnými skúsenosťami, s ľudským prístupom a najmodernejším vybavením. Prvá pomoc je pre nás srdcovou záležitosťou.
Môžete nás využiť na :
  • kultúrnych podujatiach  – koncerty, festivaly, plesy, tanečné súťaže … ,
  • spoločenských podujatiach  –  výstavy, súťaže ,  prezentačné  podujatia …,
  • športových podujatiach –  futbalové a hokejové zápasy,  lyžiarske preteky …,
  • firemných podujatiach  – teambuildingove akcie …
  • školských podujatiach  –  školy v prírode, lyžiarske výcviky, rôzne sústredenia, tábory
  • iné podujatia ( jarmoky, púte…)
Ak potrebujete zdravotnú asistenciu na svojej akcii, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu či telefonicky v sekcii Kontakty.

späť