Zakápenie automatického externého defibrilátora

“ Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom obce Medzibrodie nad Oravou na základe sponzorských príspevkov občanov obce a niektorých firiem zakúpil život zachraňujúci prístroj – automatický externý defibrilátor. Umiestnili  ho na verejnosti dostupnom mieste pri vchode do budovy OÚ a zaregistrovali na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Je úžasné, že keď sa dostane na svetlo sveta dobrá myšlienka a sú tu úžasní ľudia, ktorí sú ochotní túto vec podporiť, tak existuje asi len málo vecí, ktoré sa nedajú zrealizovať….“

Súbory na stiahnutie

Ďalšie články